ALUMNI 2017

STEERING COMMITTEE

Dr Elisa PalazzoUEL scientific coordinator
Prof. George Zillante
Prof. Jon Kellett
Prof. James Hayter
Associate Prof. Veronica Soebarto 

CONSULTANTS

Dr Bruno Pelucca, studiostudio architettiurbanisti

 

INSTRUCTORS
Elisa Palazzo, Bruno Pelucca  

RESEARCHERS
Assoc Prof Dr Hassãn Bitar, Arch Martin Larbi, Arch Armin Mehdipour, MPhil Alhassan Ibrahim

LAB ASSISTANTS
Paul Bartsch, Aiden Moon, Yuejun Qian

MASTER STUDENTS
Paul Bartsch, James Frolow, Thomas Hall, Aiden Moon, Zac Papas, Charles Tindley, Weicheng Deng, Shike Dong, Wanxin Feng, Kai Guo, Xu Han, Xiaohang He, Xiaoyan Hou, Qiqi Li, Xiaoxin Li, Yi Li, Yueming Li, Hongcheng Lian, Binyan Ou, Yuan Tao, Kuo Wang, Xiaohan Wang, Youxin Wang, Huiying Wu, Xiaotao Xing, Xiayu Xu, Zheyu Yan, Shuyang Yu, Hengyuan Zhang, Xudong Zhang, Huijing Zheng, Siqi Zheng, Yuqing Zhou, Zhicheng Zhou, Jingwen Cai, Sichang Cai, Lanxin Deng, Tianyi Fang, Mingyang Hou, Kang Li, Yutong Liu, Yuanyuan Mu, Nga Thi Phuong Nguyen, Xinyu Sui, Xiao Tang, Long Wang, Yadan Zhang, Xueru Zhao, Xingyu Cao, Xinyan Chen, Yidi Chen, Puying Deng, Tianyu Gao, Adrianna Grzesiczak, Rui Hou, Ziqian Huang, Morgane Jouin, Hana Kovac, Cong Li, Xiang Ni, Mohan Qiao, Wanying Qin, Erick Santiago Ramos Ramirez, Mariia Sniegur, Juliette Vauthier, Gregor Edward Xavier Watson, Jing Xu, Qian Ye, Liya Zhang, Minghao Zhao, Wenjing Zheng

VOLUNTEERS
Danni Iylia Noor Dahlan, Madeline Louise Nolan, Fang Huang, Ye Huang, Qilu Wang


ALUMNI 2016

STEERING COMMITTEE

Dr Elisa PalazzoUEL scientific coordinator
Prof. George Zillante
Prof. Jon Kellett
Prof. James Hayter
Associate Prof. Veronica Soebarto 

CONSULTANTS

Dr Bruno Pelucca, studiostudio architettiurbanisti
Dr Gary Hancock, Entrepreneurship Commercialisation and Innovation Centre, UofA


INSTRUCTORS
Elisa Palazzo, James Hayter, Bruno Pelucca

RESEARCHERS
Assoc Prof Hassãn Bitar, Dr Wan Nurul Mardiah Wan Mohd Rani, Arch Martin Larbi, Arch Armin Mehdipour

MASTER STUDENTS
Andong Cao, Wu Chen, Li Heng Chue, Yuyang Cui, Shaun Davey, Shannon Foulis, Shenghan Gao, Moataz Hamde, Conor Healy, Borui Huang, Yue Huang, Yewei Jia, Ruoxue Li, Xinsuo Li, Chang Liu, Zheng Liu, Xinyang Lu, Rasmus Lund, Jiaqi Mai, Fanjun Meng, Aiden Moon, Yuejun Qian, Jiaxin Sang, Jiayi Sun, Chun Wang, Yifan Wang, Chao Xu, Yixuan Xu, Changyi Yan, Duo Yu, Ke Zhang, Wei Zhang, Lin Zhao, Wenting Zhou, Qizhen Zhu

UEL SUMMER SCHOLARSHIPS STUDENTS
Benedict Jing Koh, Roshan Rafiq Mustaza


ALUMNI 2015

STEERING COMMITTEE

Dr Elisa PalazzoUEL scientific coordinator
Prof. George Zillante
Prof. Jon Kellett
Prof. James Hayter
Associate Prof. Veronica Soebarto 

CONSULTANTS

Dr Bruno Pelucca, studiostudio architettiurbanisti
Dr Sheryn Pitman, Programme Manager Inspiring South Australia, SA Museum
Dr Gary Hancock, Entrepreneurship Commercialisation and Innovation Centre, UofA


INSTRUCTORS
Elisa Palazzo, Bruno Pelucca, Veronica Soebarto, Dr Margit Bruenner

RESEARCHERS
Dr Wan Nurul Mardiah Wan Mohd Rani, Arch Martin Larbi, Arch Armin Mehdipour

LAB ASSISTANTS
Joseph Chapman, Margaret Hine

MASTER STUDENTS
Turner Akea Ashley, Ayuni Binti Azmi, Joseph Chapman, Qiao Chen, Zhanglei Chen, Han Cheng, Yu Chengzhi, Xinyu Ding, Wenshi Dong, Yu Fu, Lun Hai, Yap Bing Hao, Scott Heywood, Margaret Hine, Yiling Jiang, Wu Jiashi, Yu Jiwen, Jackson Kessling, Yu Lei, Jingchang Li, Yutong Li, Shan Liang, Kewen Liu, Shiyang Liu, Ma Luo, Chen Luxuan, Ke Ma, Xu Min, Elliot Mortimer, Chen Peng, Buyi Qiu, Saif Juma Saif Al-Rawahi, Wan Amirul Izat Bin Wan Mohamed Razali, Zeng Shi, Cheng Shuaijun, Qifeng Song, Mirna Sousa Linhares, Shuxuan Tan, Huang Xingping, Xu Yangshuo, Han Yubin, Junhua Yu, Yuan Yuning, He Yunzhe, Jingwen Zhang, Jie Zhao